De jaarlijkse belastingaangifte: tips en weetjes

Het is weer de tijd van het jaar: nee, niet Kerstmis of nieuwjaar, maar wel de tijd van de belastingaangifte. Voor veel mensen blijft dit een onaangename taak waaraan helaas niemand kan ontsnappen. Ontdek hier de belangrijkste weetjes en tips hoe eraan te beginnen.

Date:
Auteur:
Ward

Wat is eigenlijk een belastingaangifte en waarom moet het gebeuren? Een belastingaangifte is een document dat u als belastingplichtige dient in te vullen om uw financiële gegevens en activiteiten van het voorbije jaar te rapporteren aan de overheid. In principe is iedere volwassene met een inkomen belastingplichtig. Ook minderjarigen kunnen een aangifte ontvangen, als ze bijvoorbeeld een vakantiejob hebben uitgeoefend.  

Deadlines voor belastingsaangifte

Wanneer moet de belastingaangifte ingediend zijn? Als u nog met een papieren aangifte werkt, is 30 juni de deadline, zowel voor zelfstandigen als particulieren. Doet u een digitale aangifte als particulier via MyMinfin en Tax-on-web of heeft u een boekhouder, dan is 15 juli de uiterste datum. Zelfstandigen en mensen met een inkomen uit het buitenland, hebben zelfs tot 18 oktober de tijd om hun digitale aangifte in orde te brengen.  

 

De aangifte gaat altijd over de inkomsten van het jaar ervoor, dus in 2023 rapporteren we over 2022 en volgt een soort van fiscale afrekening van het vorige jaar. Het jaar waarin de inkomsten zijn binnengekomen noemt men het inkomstenjaar. Daarentegen het jaar waarin u de inkomsten moet aangeven is het aanslagjaar. Met de vereenvoudigde belastingaangifte streeft de Belgische overheid naar een gebruiksvriendelijk proces. Dit is in het leven geroepen omdat veel belastingplichtigen met vragen en ergernissen zitten in de aanloop naar de aangifte.  

De vereenvoudigde aangifte 

Elke belastingplichtige in België zou tegen 1 juni een vereenvoudigde aangifte ontvangen moeten hebben. Is dat niet het geval? Dan neemt u best zelf proactief contact op met de overheid om te melden dat u nog geen document heeft ontvangen. Dat kan onder andere hier. Afwachten of doen alsof uw neus bloedt, is geen optie, want u bent verplicht om elk jaar een aangifte te doen.  

 

Soms weten mensen niet waar ze de vereenvoudigde aangifte kunnen terugvinden. Werkt u nog op papier, dan is het belangrijk om uw brievenbus zorgvuldig te controleren zodat het document niet verloren gaat. In het geval van een digitale aangifte is de kans groot dat u een e-mail ontvangt of het document al in uw eBox zit.  

eBox 

Wat is eBox? Dat is een elektronisch platform dat dienst doet als digitale brievenbus waarin burgers en bedrijven officiële documenten en communicatie van verschillende overheidsinstanties ontvangen. Deze methode is veiliger dan een papieren versie, omdat die altijd nog verloren kan gaan. In eBox zitten alle documenten veilig opgeslagen en kunt u die op elk moment opvragen. Wie Doccle heeft, zal via dit platform ook een melding krijgen van een nieuw document in eBox. 

Belastingsaangifte: doccle en ebox | AXITO-software

Het verschil tussen Doccle en eBox 

Het grootste verschil is dat eBox van de Belgische overheid komt en Doccle een commercieel initiatief is dat beheerd wordt door een privébedrijf. Gebruikers van Doccle kunnen digitale documenten van verschillende bronnen op één plek ontvangen en één van die bronnen is dus ook de overheid. Net als Itsme is Doccle de voorbije jaren aan een stevige opmars bezig, maar vergis u niet: beide initiatieven zijn niet van de overheid.  

 

Op de vereenvoudigde belastingaangifte heeft de overheid al zoveel mogelijk gegevens voor u ingevuld. Toch blijft het ten zeerste aangeraden om deze gegevens te controleren op foutjes of informatie waar de overheid niet van op de hoogte is. Want de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de belastingplichtige. Informatie achterhouden is strafbaar.  

Fiscaal voordeel 

Zo is het meestal nodig om uitgaven die voor een fiscaal voordeel in aanmerking komen, zelf toe te voegen aan de belastingaangifte. Een klassiek voorbeeld hiervan is de roerende voorheffing die haast nooit op voorhand is ingevuld op de aangifte. Roerende inkomsten die voortvloeien uit de roerende voorheffing bestaan meestal uit interesten uit obligaties, dividenden uit aandelen of winsten uit beleggingsfondsen. Of giften aan goede doelen, opvangkosten voor jonge kinderen, dividenden van coöperatieven, enz…  

Vragen over uw belastingsaangifte?

Bij onveranderde situaties is de vereenvoudigde aangifte in de meeste gevallen al correct en volledig ingevuld en is de afhandeling eenvoudig. Maar bij veranderingen moet u altijd goed opletten en het nodige advies inwinnen. Dat is bijvoorbeeld als uw partner overleden is, als u gescheiden bent of bijverdiensten hebt ontvangen.  

Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij de boekhouder of een deskundige uit uw kennissenkring, maar het is ook altijd mogelijk om de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) te contacteren.

Boetes en afrekening 

De enorme inflatie in 2022, waardoor onze lonen zijn gestegen, kunnen hun invloed hebben op de finale afrekening. Zo kunt u in een hogere inkomstenschijf terechtgekomen zijn waardoor u meer belastingen moet betalen dan voorheen.  

 

Het is echt wel belangrijk om uw aangifte tijdig in te dienen. De eerste keer wil de overheid nog mild zijn met een lage boete. Bij meerdere inbreuken behoort een belastingverhoging tot de mogelijkheden en die kan oplopen tot het dubbele van het bedrag dat u al moest betalen.  

 

Na de aangifte is het wachten tot u het aanslagbiljet ontvangt. Daarmee brengt de fiscus u op de hoogte van de definitieve afrekening van de belasting. Via MyMinfin kunt u deze berekening op voorhand al uitvoeren. Let op dat dit slechts om een schatting gaat, het uiteindelijke bedrag kan altijd nog wijzigen. De eerste aanslagbiljetten worden al vanaf augustus verstuurd, maar de overheid heeft hiervoor tijd tot juni van het volgende jaar.