Bouwsoftware voor aannemer en leverancier

Bouwsoftware, specifiek voor de vakman, inclusief een uitgebreid projectbeheer. Volledig afgestemd op aannemers en leveranciers. Het krachtigste pakket administratie software voor de bouwsector.

De bouwsector heeft een aantal typische gegevens en processen die u natuurlijk wilt kunnen verwerken in uw programma. AXITO heeft op basis van feedback uit de sector een heleboel features geoptimaliseerd voor de bouw. 

AXITO in de cloud - AXITO software

Projectbeheer voor de bouw vormt vaak de basis

Aan een project kunnen diverse objecten gekoppeld worden, zoals aankoopbestelbonnen, aankoopleveringsbonnen, offertes, verkoopbestelbonnen, verkoopleveringsbonnen, verkoopfacturen, teksten, tekeningen enz.

U kunt een apart prijzenbeleid per project volgen.  Immers een aannemer kan verschillende prijzen hebben voor verschillende projecten.

Heel wat rapporten zijn voorzien, immers meten is weten.

AXITO in de cloud - AXITO software

Typische bouwbehoeften

Een aannemer in de bouw heeft heel wat speciefieke behoeften.  

Zo ondermeer het vlot kunnen opstellen van vorderingsstaten

Per project kunnen de prijzen worden vastgelegd in diverse offertes die gekoppeld worden aan dit project.  Indien een project meerdere offertes omvat, zal de meest recente prijs worden gehaald uit de betreffende offertes.

Door een architect te koppelen aan een project, kan ook gewerkt worden met de 'artikelcodes' die deze architect gebruikt bij het opstellen van zijn plannen/ontwerpen.

Rapporten opstellen. Zo kan men bijvb. achteraf nagaan of het aantal geoffreerde bakstenen (voor start van het project), ook effectief werd geleverd voor dit project.