De krappe markt van tweedehandsvoertuigen na de coronacrisis

In België zijn er historisch gezien genoeg mogelijkheden op de tweedehandsmarkt voor particulieren en bedrijven die geen nieuwe wagen wensen aan te schaffen. Echter merken we recent enkele veranderingen op. Is de markt van (tweedehands-) voertuigen zich definitief in een nieuwe plooi aan het leggen?  

Date:

Het is niet voor iedereen mogelijk om de kosten van een nieuwe wagen te dragen. De prijzen van nieuwe wagens zijn de laatste jaren erg gestegen. De tweedehandsmarkt heeft deze trend gevolgd. Bijgevolg is het steeds moeilijker om een instapper te vinden die financieel voor iedereen toegankelijk is. De algemene inflatie heeft uiteraard daarmee te maken, maar in dit artikel ontleden we de prijsstijging specifiek voor de markt van tweedehandsvoertuigen.  

 

De nog steeds aanwezige onzekerheid over toekomstige energiebronnen voor wagens zorgt bovendien voor terughoudendheid. Consumenten kijken steeds meer de kat uit de boom vooraleer ze hun huidige wagen van de hand doen. Dat komt ook het aanbod van tweedehandswagens niet ten goede. 

 

Dit artikel richt zich tot wagens tot 3,5 ton.  

Hoeveel tweedehandswagens werden er in de laatste jaren ingeschreven in België? 

In 2019 werden er 700.213 wagens ingeschreven. In het jaar 2020 is de verkoop gezakt tot 660.093 wagens. 2021 was een absoluut recordjaar met 709.605 nieuwe inschrijvingen en 2022, met een inschrijvingsaantal van 642.699, een bijna historisch dieptepunt.  

 

Om de daling in 2022 te kunnen verklaren, houden we rekening met de volgende factoren:  

  • Het aanbod van nieuwe en tweedehandsvoertuigen. 

  • De evolutie van de prijzen

  • De behoefte van het hebben van een wagen. 

  • De algemene evolutie van de markt. 

Wat met het aanbod van tweedehandsvoertuigen?  

COVID-19 zit er – jawel – voor iets tussen. De wereldwijde tekorten van microchips en andere toebehoren, net als logistieke problemen en lockdowns, hebben ervoor gezorgd dat de leveringen van nieuwe wagens langer op zich lieten wachten. Dat had een niet te onderschatten impact op het aanbod van tweedehandswagens. En dat is vandaag nog steeds voelbaar. 

 

Tijdens de coronacrisis mochten we met ons allen minder ritjes maken. Wagens zagen dus opmerkelijk weinig af en zijn bijgevolg minder snel aan vervanging toe. 

 

Bovenstaande factoren zorgden ervoor dat er minder auto’s vrijkwamen op markt. Bovendien vertraagt dit de hele cyclus. Niet enkel “nieuwe” wagens worden langer bijgehouden, maar ook tweedehandsvoertuigen die vaak nóg een keer te koop worden aangeboden. Het zou dus kunnen dat deze vertragingen ook in de nabije toekomst nog een rol gaan spelen.  

 

Interessant weetje: Elektrische wagens waren in 2022 goed voor slechts 1,4% van de tweedehandsmarkt. Nochtans zijn vele bedrijven en particulieren bereid om een EV aan te kopen. De tweedehandsmarkt dient echter nog echt op gang te komen. Hoge aankoopprijzen en onzekerheden over de duurzaamheid en betrouwbaarheid van EV’s zijn de voornaamste struikelblokken. 

De prijzen van tweedehandsvoertuigen 

De jaren 2021 en 2022 herinneren we ons onder andere omwille van de hoge inflatie, met als absoluut hoogtepunt oktober 2022. De prijzen van nieuwe wagens zijn in de afgelopen 2 jaar gemiddeld met meer dan 10% gestegen. Dat valt eigenlijk nog relatief gezien mee, als de algemene inflatie als graadmeter wordt genomen. De markt van nieuwe wagens is over het algemeen vrij stabiel gebleven, waarbij de tekorten zich anno 2023 goed hersteld hebben.  

 

Als we naar de evolutie van de prijzen van tweedehandswagens kijken, dan kunnen we enkel vaststellen dat deze als het ware zijn geëxplodeerd. De cijfers per bron variëren, maar een enorme prijsstijging van deze markt ligt voor de hand als we naar de volgende factoren kijken: 

  • Het aanbod is kleiner zoals eerder beschreven. 

  • Er is meer vraag naar tweedehandswagens omwille van de onzekerheid over de evolutie van verschillende types energiebronnen en bijhorende regelgeving.  

  • Auto’s die recent op de markt zijn verschenen, zijn betrouwbaarder dan pakweg 15 jaar geleden en worden dus langer bijgehouden. 

Ook kleinere instapmodellen zijn fors duurder geworden. Dat maakt dat een deel van de bevolking het steeds moeilijker gaat krijgen om überhaupt nog een eigen auto aan te schaffen.  

Hebben we nog evenveel behoefte aan een eigen wagen? 

Volgens een onderzoek van Deloitte blijkt dat de generatie die geboren zijn in de jaren 1980 en begin jaren 1990, minder behoefte lijkt te hebben aan een eigen wagen. Factoren zoals woonplaats, persoonlijke ervaringen met het openbaar vervoer en de maatschappelijke shift richting een streven naar duurzaamheid zijn ongetwijfeld van tel.  

 

Echter zien we dat elk jaar het aantal ingeschreven voertuigen nog steeds stijgt. Nieuwe trends zoals gedeelde wagens lijken de tendens dus nog niet te doorbreken.  

 

Tijdens de coronacrisis vond men de wagen vaak de veiligste manier om zich te verplaatsen. We zitten namelijk veiliger in een afgesloten ruimte. In de trein en andere openbare vervoersmiddelen is dat zelden het geval. Deze mentaliteit is nadien niet zomaar verdwenen.  

 

Zolang het openbaar vervoer en haar infrastructuur niet meer tevredenheid oogsten, lijken enkel nieuwe vervoertrends en harde overheidsmaatregelen de behoefte naar een eigen wagen te kunnen afremmen of onmogelijk te maken om in te vullen.  

De algemene evolutie van de markt van tweedehandsvoertuigen 

Samengevat zal de vraag naar tweedehandswagen niet meteen afnemen en zal de nasleep van de tekorten op de markt zich nog even laten voelen. Zolang de onzekerheid over de toekomst van het dominerende type krachtbron zich niet helemaal stabiliseert, zal de tweedehandswagen relatief gezien meer in trek blijven. Een lagere aankoopprijs zorgt relatief gezien namelijk voor een lager risico op een financiële kater.  

 

Normaliter zal het aanbod zich stilaan herstellen. Een sterke daling van de prijzen zit er echter nog niet meteen aan te komen. De vraag is wie op termijn nog een wagen kan kopen. Komt daarbij dat de onderhouds- en herstelkosten ook sterk gestegen zijn. We hopen alleszins op een gunstige afloop.