Software opleiding door AXITO Bedrijfssoftware via kmo-Portefeuille

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid. Hiermee worden kleine en middelgrote ondernemingen binnen het Vlaams Gewest gestimuleerd om te investeren in hun meest waardevolle bedrijfsonderdeel, namelijk het personeel.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De subsidiebijdrage geldt voor alle cursussen van AXITO, die worden gevolgd door werkenden in een Vlaamse onderneming met als doel het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren.
  • U dient de cursus te volgen met studiebegeleiding van uw AXITO docent.

Hoe werkt de kmo-portefeuille?

Hoe werkt de kmo-portefeuille?  

Aangezien AXITO een door de Vlaamse overheid erkende opleider is, kunt u als werkgever een AXITO cursus betalen voor uzelf en/of uw werknemer(s) via de kmo-portefeuille.

Voor elke cursus die u via de kmo-portefeuille betaalt voor uw werknemer(s) past de overheid bijna de helft bij.

Voorbeeld: u bestelt als kleine onderneming een cursus bij AXITO die € 200,- kost. Met de kmo-subsidie bedraagt het lesgeld dan slechts € 140,-.

Komt u in aanmerking?

De Vlaamse overheid betaalt tot 30% van de AXITO-cursus. Hierdoor is het voor u als werkgever heel aantrekkelijk om de kmo-subsidie aan te vragen voor uzelf en/of uw medewerker(s).
De subsidie kan worden aangevraagd door:
• werkgevers van alle kleine en middelgrote ondernemingen binnen het Vlaams Gewest;
• zelfstandigen en personen die een vrij beroep uitoefenen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden met de kmo-portefeuille dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers.
Zij helpen u graag verder!

Axito demo boekhoudsoftware
GRATIS DEMO

Vraag vrijblijvend een gratis demo aan