Modules
Samengestelde artikelen (Werkwijze 2)

Stel een 'samengesteld' artikel op, dat eigenlijk een samenstelling is van andere (sub)artikelen

Software om bundels of samengestelde artikelen te beheren. Werken met samengestelde artikelen (werkwijze 1) is een gratis standaard kenmerk van het AXITO-pakket, maar deze "Werkwijze 2" gaat nog heel wat verder.

Software voor samengestelde artikelen, of software voor bundels

Verschil met werkwijze 1

  • Het verschil met de ‘standaard’ aanpak, is dat in deze specifieke werkwijze 2 een samengesteld artikel  net zoals een gewoon artikel ook terug te vinden is in het artikelenbestand, zodat bijvb. dit artikel een volledig eigen voorraadbeheer en prijzenbeleid kan hebben, en bijvb. ook een eigen barcode.  
     

 

  • Voorbeeld : Een 'kleine onderhoudsbeurt auto'  bestaat uit 6 liter olie, 1 uur werk, diverse filters enz.    Dit artikel 'kleine onderhoudsbeurt auto' is dus een volwaardig nieuw artikel, dat toch verweven is aan de onderliggende subartikelen.  Dit gecombineerd met eventueel een apart prijzenbeleid, barcode enz. zorgt voor oneindige mogelijkheden.
     
  • Daarnaast kan een reeds samengesteld artikel op zijn beurt weer bestaan uit andere samengestelde artikelen!  De mogelijkheden worden dus enkel begrensd door uw eigen verbeelding.

Schermvoorbeeld Samengestelde artikelen

Voorbeeld van samengesteld artikel binnen AXITO:
In onderstaande afbeelding ziet u wat een gemak de module samengestelde artikelen met zich meebrengt!

Samengestelde artikelen AXITO software

 

Axito demo boekhoudsoftware
GRATIS DEMO

Vraag vrijblijvend een gratis demo aan