Kmo-portefeuille

OFFICIEEL ERKEND DIENSTVERLENER 

Vanaf 22/09/2014 is AXITO bv door de Vlaamse overheid officieel erkend als dienstverlener voor het domein opleidingen.

 

Dit betekent dat de Vlaamse overheid 20 tot 30% (afhankelijk van de grootte van uw organisatie) betaalt van uw AXITO-opleidingskost.

Wat is de kmo-portefeuille? 

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid. Hiermee worden kleine en middelgrote ondernemingen binnen het Vlaams Gewest gestimuleerd om te investeren in hun meest waardevolle bedrijfsonderdeel, namelijk het personeel.

 

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De subsidiebijdrage geldt voor alle cursussen van AXITO, die worden gevolgd door werkenden in een Vlaamse onderneming met als doel het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren.
  • U dient de cursus te volgen met studiebegeleiding van uw AXITO-docent.
Erkende dienstverlener kmo-portefeuille - AXITO-Software

De weg naar 30% subsidie via de kmo-portefeuille 

Onze AXITO-medewerkers helpen u graag bij het indienen van de subsidieaanvraag. Om 20 tot 30% subsidie te ontvangen op het lesgeld hoeft u slechts een paar stappen te doorlopen:

 

Stap 1. Selecteer een cursus en schrijf in bij AXITO

Schrijf uzelf of uw werknemer(s) in bij AXITO (telefonisch, schriftelijk of via onze website). Noteer op het formulier "betaling door werkgever via kmo-portefeuille". Noteer de adresgegevens van de cursist én van uw onderneming.

 

Stap 2. Subsidieaanvraag

Ga naar http://www.kmo-portefeuille.be/ en dien een verzoek in voor subsidie op de AXITO cursus. Let op: uw recht op subsidie vervalt 14 dagen na de startdatum van uw cursus.

 

Stap 3. Bevestiging cursusaanvraag

Zodra het verzoek tot subsidie voor de cursus is ingediend, zal dit door AXITO worden bevestigd via de kmo-portefeuille.

 

Stap 4. Storten lesgeld elektronische portefeuille

U ontvangt het verzoek van de kmo-portefeuille om uw deel van het lesgeld te storten voor de cursus.

 

Stap 5. Betaling cursus

Nadat uw deel van het lesgeld is gestort, wordt het resterende bedrag door de Vlaamse overheid aangevuld.

 

Stap 6. Bevestiging betaling

Voor een correcte afhandeling van de betaling activeert u deze op de kmo-portefeuille website.

campaign-creators-e6n7uoEnYbA-unsplash.jpg

Komt u in aanmerking? 

De Vlaamse overheid betaalt tot 30% van de AXITO-cursus. Hierdoor is het voor u als werkgever heel aantrekkelijk om de kmo-subsidie aan te vragen voor uzelf en/of uw medewerker(s).
De subsidie kan worden aangevraagd door:

  • werkgevers van alle kleine en middelgrote ondernemingen binnen het Vlaams Gewest;
  • zelfstandigen en personen die een vrij beroep uitoefenen.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden met de kmo-portefeuille dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers.
Zij helpen u graag verder!