Materieelbeheer

Software om uw matereel te beheren. Registreer en analyseer, waar en wanneer, welk werktuig, gereedschap enz. werd gebruikt, en door wie. Ook van belang bij een nacalculatie.

Materieelbeheer: welk materieel van een bedrijf bevindt zicht waar?

Materieelbeheer is een aanpak voor het plannen, organiseren en controleren van alle activiteiten die betrekking hebben op het materieel van uw organisatie. De module maakt het voor u mogelijk om gereedschappen, werktuigen, machines, voertuigen, enzovoort… te registreren in uw systeem.  Wie heeft wat, wanneer, hoe lang,  en bij welke klant of project gebruikt.

Onderhoudsbeurten en onderdelen registreren

  • Sommige werktuigen/machines hebben regelmatig een onderhoudsbeurt nodig.  U kunt alle onderhoudsbeurten registreren, en tevens de volgende onderhoudsbeurt al plannen.
     
  • Sommige machines enz. bestaat uit heel wat onderdelen, die op hun beurt onderhoud nodig hebben.  Ook deze onderdelen kunt u, indien gewenst, registreren per artikel/werktuig/materieel.