Urenregistratie

Software voor urenregistratie. Registreer en analyseer de gepresteerde werkuren (en indien gewenst betalingen) per personeelslid en per klant.  Dit op basis van een begin- en eindtijd, gekoppeld aan een werkzaamheid (artikel).

Registratie van prestaties

Laat toe om de gepresteerde werkuren (en indien gewenst betalingen) per personeelslid en per klant te registreren. U kunt hier de begin- en de eindtijd invoeren gekoppeld aan een werkzaamheid (artikel). 

Kosten-batenanalyse

Na alles ingevoerd te hebben, kan deze module zeer snel en accuraat berekenen hoeveel de kosten zijn voor u als bedrijf, maar ook wat u nog moet gaan factureren.

 

Vervolgens kunt u kosten-batenanalyses per klant en/of activiteit en/of werknemer opstellen. Deze extra handige tool kan samen met de module nacalculatie handig zijn om te berekenen welke handelsactiviteiten voor u winstgevend of verlieslatend zijn. Dit kan dan weer op zijn beurt strategische beslissingen voor u bedrijf met zich meebrengen waardoor u beter en gestructureerder kan groeien.

Registratie en analyse van alle werkuren
Werkurenbeheer & urenregistratie - AXITO-software